Marek Bauman to nieodżałowany skarbnik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego imię od dwóch lat nosi stypendium naukowe przyznawane przez kapitułę powołaną przez marszałka województwa.

Stypendia marszałka pomagają rozwijać skrzydła najzdolniejszym studentom – Marek Bauman był skarbnikiem województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2019. Jego najwyższe kwalifikacje, kompetencje i biegłość w przepisach prawa finansowego wywarły historyczny wpływ na sprawne funkcjonowanie samorządu województwa i rozwój społeczno-gospodarczy regionu – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – By upamiętnić postawę i dokonania ustanowiliśmy tę formę wsparcia studentów. Jeśli jesteś mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego i studiujesz, do 28 listopada masz czas na złożenie wniosku o stypendium.

- Zachęcam do aplikowania, ponieważ zależy nam na tym, by wspierać tych, którzy wykazują się wielką pracą i zaangażowaniem, a jako matka studentki też doskonale wiem, jak wielkim obciążeniem dla rodzinnego budżetu jest wspieranie rozwoju studenta – mówi Sylwia Jaskulska, członkini zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Aplikować mogą studenci co najmniej drugiego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i będzie je kontynuował w roku akademickim, w którym składany jest wniosek, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali co najmniej dwa osiągnięcia i uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej średniej uzyskanej na danym kierunku w poprzednim roku akademickim.

Stypendium Mara Baumana przyznawane jest w dziedzinie nauk ekonomicznych i finansowych. W pozostałych dziedzinach, tj. naukach społecznych, ścisłych i przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz inżynieryjno-technicznych przyznawane są stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Więcej informacji o tym, jak wnioskować o stypendium znajdzie na stronie: https://warmia.mazury.pl/kultura/edukacja/stypendia-naukowe-marszalka