76 uczniów z gminy Szczytno otrzymało stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/ 2021. Dwojgu przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Jeszcze rok temu lista wyróżnionych zawierała ponad 182 nazwiska. To efekt wyeliminowania z tego grona uczniów uczęszczających do szkół miejskich.

Stypendia tylko dla uczniów swoich szkół
W tym i ubiegłym roku, ze względu na pandemię stypendia wręczano uczniom oddzielnie w każdej ze szkół. (Na zdjęciu uroczystość z roku 2019, która miała miejsce w UG Szczytno)

Do tej pory gmina Szczytno nagradzała swoich uczniów na koniec każdego z dwóch semestrów. Od nowego roku szkolnego będzie się to odbywać tylko raz w roku. To nie jedyna zmiana. Na skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 11 maja br., gmina może nagradzać uczniów uczęszczających tylko do szkół położonych na jej terenie. To sprawiło, że liczba stypendystów zmniejszyła się o ponad połowę. Znaczną ich część stanowiły bowiem dzieci i młodzież uczęszczające do placówek położonych na terenie miasta.

Rok temu nagrody przyznano 182 uczniom, teraz już tylko 76, w zdecydowanej większości za wyniki w nauce.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.