Zespół "Babskie olekanie" z Rozogów rywalizował z najlepszymi zespołami kurpiowskimi województwa Mazowieckiego.

Działający od niespełna dwóch lat przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach zespół Klubu Seniora uczestniczył w XXIV Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych. Odbyły się one w niedzielę 23 kwietnia w Centrum Kultury w Ostrołęce. W konkursie wzięło udział ponad 70 uczestników, kapel, zespołów, grup śpiewaczych. Wśród nich oklaskiwano artystów ludowych m.in. z Czarni, Łysych, Kadzidła, Myszyńca i Zbójnej. W kategorii dorosłe grupy śpiewacze, rozoskie seniorki zaprezentowały przed komisją konkursową dwie piosenki - "Porównaj Boże góry z dołani" i "U jezioreczka". Wyśpiewały III miejsce, otrzymując nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. - Tak zaszczytne miejsce i przyznana nam nagroda jest sukcesem nie tylko dla naszego zespołu, ale dla całego rozoskiego społeczeństwa - mówią z dumą ludowe artystki.

Zespół "Babskie olekania" jako jedyny reprezentował Kurpiów z Warmii i Mazur.

(K.B.)

2006.05.03