Kilka firm działających na terenie powiatu szczycieńskiego zostało w ostatnim

czasie dostrzeżonych i wyróżnionych

w konkursach i rankingach.

Kilka firm działających na terenie powiatu szczycieńskiego zostało w ostatnim czasie dostrzeżonych i wyróżnionych w konkursach i rankingach.

Sukcesy naszych firm

W PIERWSZEJ „50”

Magazyn przedsiębiorców „Europejska Firma” opublikował ranking 50 najcenniejszych firm województwa warmińsko-mazurskiego. Sporządzono go na podstawie danych uzyskanych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit i wyliczonych na ich podstawie wskaźników, podobnie jak to jest w przypadku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W „50” znalazła się tylko jedna firma mająca siedzibę w powiecie szczycieńskim – CETCO Poland sp. z o.o. Z posiadaną wartością rynkową w wysokości 283 mln zł zajęła wysokie czwarte miejsce. Na liście są jeszcze dwie firmy związane z powiatem – spółka PUDIZ z Olsztyna, posiadająca oddział w Szczytnie i spółka SAFILIN z Miłakowa, mająca zakład w Szczytnie. PUDIZ zajął 22. miejsce (wartość rynkowa – 139 mln zł), a SAFILIN – 31. (105 mln zł).

BANK NAJLEPSZY W WOJEWÓDZTWIE

Ogłoszono też wyniki na najbardziej dynamicznie rozwijające się banki spółdzielcze w roku 2009. W województwie warmińsko-mazurskim zwyciężył Bank Spółdzielczy w Szczytnie, otrzymując statuetkę i tytuł GEPARDA BIZNESU. Podczas uroczystości, która miała miejsce w sali konferencyjnej sejmiku wojewódzkiego uhonorowano także inne firmy. Krzysztof Połukord, dyrektor oddziału PUDIZ w Szczytnie odebrał wyróżnienie przyznane jego przedsiębiorstwu za dynamiczny wzrost wartości rynkowej.

LODOŁAMACZ Z GROMU

Doceniona została też firma Lac-Met Novumgrom, która otrzymała srebrny medal w kategorii zatrudnienie chronione. Medal przyznała Kapituła etapu regionalnego V edycji konkursu organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „Lodołamacze 2010” obejmującego województwa pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.

Ideą konkursu jest nagradzanie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji zawodowej.

(o)/fot. M.J.Plitt