Kolejny raz Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej "Lazarus" zorganizowało zbiórkę świątecznych prezentów dla dzieci z powiatu szczycieńskiego.

Świąteczne dary

W 2004 roku do akcji włączyli się niepełnosprawni pracownicy warsztatów terapii zajęciowej z Rampe koło Schwerina oraz pastor Hans Schlimann z Zittow. Niemieccy partnerzy przygotowali niemal 300 paczek ze słodyczami, przyborami szkolnymi i zabawkami. W ciągu trzech przedświątecznych dni pomoc trafiła do podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie i Domu Dziecka. Prezenty otrzymali również uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabielach oraz rodziny w gminach Dźwierzuty i Wielbark.

- Przeżyliśmy dobry rok i chcieliśmy w ten sposób podzielić się naszą radością z dziećmi w Szczytnie - powiedział dyrektor warsztatów terapii zajęciowej z Rampe, Wolfgang Kudla.

Stowarzyszenie "Lazarus" już od kilku lat współpracuje z warsztatami z Niemiec. Ich dyrektor ma szczególny sentyment do naszego regionu, ponieważ jego rodzina pochodzi z Wawrochów.

W ubiegłych latach paczki dla dzieci z ubogich rodzin przygotowali ich rówieśnicy z Wielkiej Brytanii. W akcję zaangażował się wówczas pastor Kościoła Zielonoświątkowego Zygmunt Majewski. Przy rozdzielaniu darów "Lazarus" współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz ośrodkami gminnymi.

(c)

2005.01.12