Jak co roku mieszkańcy odwiedzali, porządkowali i zapalali znicze na  cmentarzach wojennych, ewangelickich czy też na  pojedynczych grobach znajdujących się na terenie gminy Wielbark.

Światełka pamięci
W gminie Wielbark troska o zapomniane groby przekazywana jest z pokolenia na pokolenie

Mieszkańcy gminy Wielbark pamiętają o swoich poprzednikach, którzy żyli na tych terenach przed laty oraz o żołnierzach poległych w czasie I wojny światowej. Co roku w okolicy Wszystkich Świętych porządkują stare cmentarze ewangelickie i kwatery wojenne. Ta piękna tradycja, przekazywana jest

z pokolenia na pokolenie.

Na terenie gminy Wielbark znajduje się wiele takich miejsc, które związane są z historią tej ziemi. Mieszkańcy już od  października odwiedzają je, porządkują, zapalają znicze i co najważniejsze pamiętają i tę pamięć przekazują dalej.

(m)