Świętajno jest najlepiej skanalizowaną gminą w powiecie szczycieńskim. - Dostęp do sieci ma tu ponad 2/3 mieszkańców. Na drugim biegunie jest gmina Rozogi, gdzie z tej możliwości może korzystać zaledwie 28% mieszkańców.

Świętajno na czele, Rozogi na końcu
Dzięki sporym nakładom poniesionym na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, gminom udało się uchronić położone na ich terenie jeziora przed zanieczyszczeniami i pozostać atrakcyjnymi dla turystów

Pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało kolejny ranking. Tym razem dotyczy on dostępności mieszkańców do kanalizacji na terenach wiejskich. Tu największy boom nastąpił po przemianach ustrojowych i odrodzeniu się samorządności. Podczas gdy 30 lat temu z kanalizacji sieciowej korzystało zaledwie 8 procent ludności wiejskiej, to w kolejnych latach sytuacja zmieniała się dynamicznie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.