W miniony piątek już po raz jedenasty członkowie Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku spotkali się na uroczystości z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi, na której podsumowano działalność klubu oraz wręczono nagrody i odznaczenia najbardziej zasłużonym honorowym krwiodawcom.

Święto krwiodawców
Wielbarscy krwiodawcy mają powody do zadowolenia. Podczas pięciu akcji przeprowadzonych w mijającym roku oddali 83 litry krwi

Podczas uroczystości podsumowano mijający rok działalności wielbarskiego klubu, który zorganizował pięć akcji poboru krwi. Zgłosiło się, na nie 182 krwiodawców, a pozyskano 83 litry tego życiodajnego płynu. Zbierano także plastikowe nakrętki oraz monety 1, 2 i 5-groszowe w ramach akcji „Gorączka złota”. Zorganizowano wraz z OSP w Wielbarku „EkoMikołajki” dla sześćdziesięciorga dzieci krwiodawców i druhów strażaków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.