Z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku zorganizował spotkanie seniorów z terenu gminy.

Świętowali Dzień Seniora
Podczas spotkania nie mogło zabraknąć wspólnych tańców

W spotkaniu wzięło udział ponad siedemdziesiąt osób. Na imprezę zorganizowaną z myślą o seniorach przybyli m. in. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Wesołowie oraz starsi mieszkańcy Wielbarka i okolicznych sołectw. W czasie uroczystości wręczono kwiaty najstarszym z nich. Nie zabrakło też życzeń, które złożyli: przewodniczący Rady Miejskiej w Wielbarku Robert Kwiatkowski, skarbnik gminy Wiesława Łachacz i przedstawicielka Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektor Milena Zapadka.

W programie spotkania znalazły się zabawy, wspólne śpiewanie oraz występy seniorów z Wesołowa.

Wszyscy goście poczęstowani zostali jesienną zupą dyniową i smacznym ciastem.

Czas upłynął w miłej, wesołej atmosferze.

(m)