Rolnicy z terenu powiatu wykazują coraz większe zainteresowanie prowadzeniem działalności agroturystycznej. Właśnie zakończył się kurs, podczas którego zdobywali wiedzę na temat tworzenia tego typu gospodarstw.

Szansa na rozwój

Trwający od 1 do 8 grudnia kurs agroturystyki zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczytnie, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej oraz Starostwo Powiatowe. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Zajęcia przygotowano z myślą o rolnikach, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność agroturystyczną. Wzięły w nich udział 22 osoby z powiatu szczycieńskiego. Podczas kursu poruszano zagadnienia dotyczące m.in. uwarunkowań rozwoju turystyki, kategoryzacji bazy noclegowej, jakości usług oraz wymagań higieniczno-sanitarnych, jakie trzeba spełniać przy prowadzeniu gospodarstwa. Rolnicy zdobywali również wiedzę na temat tworzenia produktów regionalnych. Zajęcia prowadzili specjaliści z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie i Szczytnie. Rolnicy odwiedzili także kilka gospodarstw agroturystycznych na terenie powiatu, spotkali się również z psychologiem. Pierwszy podobny kurs odbył się wiosną. Wtedy uczestniczyło w nim ponad 30 rolników.

- Część osób biorących udział w pierwszym kursie skorzystała z funduszy unijnych i rozpoczęła własną działalność - mówi kierownik szkolenia Joanna Senderowska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szczytnie. Według niej, zainteresowanie tworzeniem gospodarstw agroturystycznych w naszym powiecie jest coraz większe.

- Z pewnością wpływ na to ma pomoc finansowa z UE w formie funduszy strukturalnych oraz kredyty preferencyjne, o które mogą się starać rolnicy - uważa Joanna Senderowska.

Najwięcej gospodarstw agroturystycznych funkcjonuje w gminie Szczytno. Przybywa ich także na terenach, które jeszcze do niedawna nie były uważane za szczególnie atrakcyjne pod względem walorów turystycznych, np. w gminie Wielbark. Powstają one już nie tylko nad jeziorami lub w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych, ale również w rzadko odwiedzanych do tej pory wsiach. Rośnie też popularność ekoagroturystyki. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje już kilka gospodarstw tego typu.

(łuk)

2005.12.14