Szczytno dołączy do sieci miast Cittaslow. Pozytywną rekomendację w tej sprawie wydali członkowie stowarzyszenia podczas krajowego zebrania odbywającego się w Działdowie. - To wielka szansa dla naszego miasta – cieszy się radny Rafał Kiersikowski, który jeszcze w poprzedniej kadencji nakłaniał władze Szczytna do podjęcia starań o wejście do sieci. Liczy, że dzięki temu uda się pozyskać znaczące środki m.in. na rewitalizację oraz inwestycje w obiekty sportowe.

Szczytno będzie w Cittaslow
Dzięki członkostwu w sieci Cittaslow, samorząd Pasymia pozyskał środki m.in. na rewitalizację rynku. Władze Szczytna liczą, że im także uda się otrzymać dofinansowanie na podobne inwestycje

W miniony piątek podczas Krajowego Zebrania Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow w Działdowie Szczytno otrzymało pozytywną rekomendację członków stowarzyszenia. To w praktyce oznacza zgodę na przystąpienie do sieci skupiającej obecnie w Polsce 31 miast. Starania o to trwały półtora roku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.