W Swietłogorsku, partnerskim samorządzie powiatu szczycieńskiego, odbył się festiwal sztuki, na którym można było zobaczyć prace twórców ze Szczytna, m.in. zdjęcia Huberta Jasionowskiego oraz malarstwo Olgi Kokoryn.

Szczytno w Swietłogorsku
Mieszkańcy Swietłogorska mogli się zapoznać z twórczością artystów z powiatu szczycieńskiego

Wydarzenie odbyło się w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rosja-Polska 2014-2020 pod nazwą „Rozwój turystyki transgranicznej pomiędzy powiatem szczycieńskim a Swietłogorskiem”, który jest finansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską.

Początkowo, zgodnie z planem organizatorów, w festiwalu mieli wziąć udział przedstawiciele społeczności twórczej z powiatu szczycieńskiego, ale pandemia COVID-19, zamknięte granice państwowe i restrykcje spowodowały korektę tych zamierzeń. W efekcie większość działań odbywała się online, ale zachowały się także tzw. zajęcia offline – wzdłuż ulic umieszczono ekspozycje z reprodukcjami obrazów i fotografii twórców ze Swietłogorska i powiatu szczycieńskiego, natomiast w parku odbył się plener malarski.

- Projekt „Rozwój turystyki transgranicznej między powiatem szczycieńskim a rejonem miejskim Swietłogorska” jest znaczącym wydarzeniem w pracy nie tylko administracji miejskiej, ale także naszych partnerów krajowych i zagranicznych. I chociaż nasze kontakty są trudne w warunkach pandemii, kultura i komunikacja jednoczą się - mówiła przed transmisją koncertu podsumowującego wydarzenie Tatiana Kachmar, zastępczyni Szefa Administracji Obwodu Swietłogorskiego.

Na wystawie można było zobaczyć zdjęcia: Huberta Jasionowskiego, Pawła Salamuchy, Aleksandra Ikaniewicza, Ferdynanda Sosnowskiego; malarstwo Olgi Kokoryn; batik Katarzyny Kozak, rzeźbę Zygmunta Rząpa i Mieczysława Wojtkowskiego oraz kalendarze Pawła Piłata.

(p)