W ramach Światowego Dnia Przedsiębiorczości uczniowie Zespołu Szkół nr 3 spotkali się z przedstawicielami różnych zawodów, którzy opowiedzieli im o swojej pracy. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. lekarze, strażak, policjantka, ratownik medyczny, położna oraz dziennikarka „Kurka”. Zanim jednak młodzież na dobre zdecyduje o wyborze przyszłej drogi zawodowej, musi zdać maturę. W tym pomagają jej wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Szkoła i co dalej?

POBUDZIĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W miniony piątek uczniowie Zespołu Szkół nr 3 uczestniczyli w przedsięwzięciu pod nazwą „Otwarta firma” odbywającym się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Na zaproszenie szkolnego doradcy zawodowego Alicji Kasprowicz, na spotkania z młodzieżą przybyli przedstawiciele różnych profesji, aby podczas zajęć opowiedzieć o swojej pracy. Uczniowie mieli możliwość rozmowy m.in. z profesorem WSPol, lekarzami, ekspertem służby celnej, właścicielem biura obsługi nieruchomości, ratownikiem medycznym, sędzią Sądu Rejonowego w Szczytnie, położną, strażakiem, policjantką, psychologiem, farmaceutą, dziennikarką „Kurka” oraz studentami prawa, a także Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Każdy z zaproszonych gości przybliżał młodzieży, na czym polega jego praca, jakie trzeba mieć umiejętności i predyspozycje, aby ją wykonywać oraz omawiał plusy i minusy danego zawodu. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na interesujące ich tematy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.