Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego obchodzi swoje 70-lecie. To najstarsza podstawówka w mieście i jedyna o charakterze integracyjnym, w której obok dzieci zdrowych, uczą się także niepełnosprawne.

TRUDNE POWOJENNE POCZĄTKI

Szkoła otwarta na integracjęDzieje Szkoły Podstawowej nr 2 sięgają pierwszych powojennych miesięcy. W mieście, które powoli wracało do normalnego życia, istniała pilna potrzeba organizacji szkolnictwa. 1 października 1945 r. powstała pierwsza na terenie Szczytna szkoła. Jej siedzibą stał się budynek przy ul. Kasprowicza (obecnie Gimnazjum nr 1). Początkowo liczba uczniów nie była duża, ale szybko wzrastała w kolejnych tygodniach. Stąd zaszła potrzeba podzielenia się na dwie szkoły, w ten sposób, że SP nr 1 zajmowała parter budynku, a SP nr 2 – I piętro. Pierwszym kierownikiem „dwójki” została Jadwiga Żenczykowska. W tym czasie szkoła liczyła 265 dzieci, które przez czas wojny się nie uczyły, więc większość z nich była bardzo przerośnięta wiekiem. Grono pedagogiczne składało się tylko z pięciorga nauczycieli. Musieli się oni borykać z ciężkimi warunkami pracy: brakowało podręczników, pomocy naukowych, sprzętów szkolnych. Pod koniec października szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Adama Mickiewicza (obecnie Zespół Szkół nr 1). Mimo że został zabezpieczony przez władze szkolne przed wyszabrowaniem, wyglądał strasznie. Z zapisków w kronice SP nr 2 wynika, że podłoga zawalona była stosami połamanych rowerów, maszyn do szycia, a przede wszystkim słomy i pierza, będącego głównym składnikiem zaśmiecenia miasta. Obrazu nędzy i rozpaczy dopełniały powybijane okna, często z ramami oraz drzwi z powyrywanymi zamkami.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.