Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rudce mogą się pochwalić najlepszymi wynikami w powiecie uzyskanymi na egzaminie ośmioklasistów. W poszczególnych przedmiotach są one wyższe od średniej krajowej. Sztuka ta udała się jeszcze tylko uczniom SP6 w Szczytnie.

Szkoła w Rudce liderem
Takich uczniów można tylko pozazdrościć. Ośmioklasiści ze Szkoły Podstawowej w Rudce uzyskali na egzaminie najlepsze wyniki w powiecie z matematyki i języka angielskiego, a z języka polskiego są na trzecim miejscu (fot. SP w Rudce)

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. W skali kraju uczniowie z języka polskiego zdobyli średnio 66 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki 53 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego - angielskiego 66 proc. Tradycyjnie już bardzo słabo na tle kraju wypadli uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie średnie z dwóch pierwszych przedmiotów, odpowiednio: 62 i 48 proc. uplasowały ich na przedostatnim miejscu, a średnia 62 proc. z języka angielskiego – na ostatnim. W powiecie szczycieńskim tylko wynik z języka polskiego – 63 proc. nieznacznie przewyższał średnią wojewódzką, z matematyki był mu równy, a już fatalnie wypadliśmy z angielskim. Średnia 57 proc. okazała się lepsza zaledwie od trzech powiatów w województwie.

RUDKA

Najlepszymi wynikami może się pochwalić Szkoła Podstawowa w Rudce, która w powiecie szczycieńskim uzyskała najwyższą średnią z matematyki i angielskiego, a z polskiego uzyskała trzeci wynik.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.