Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie podjęli wyzwanie związane z ochroną środowiska i postanowili wziąć udział w konkursie przeprowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki temu otrzymają środki na utworzenie u siebie ekopracowni służącej do edukacji ekologicznej i propagowania zrównoważonego rozwoju.

Szkoła z zielonym sercem
Uczniowie ZS nr 1 wraz z pedagog Aleksandrą Filą mają powody do zadowolenia. Dzięki ich zaangażowaniu w szkole powstanie pracownia ekologiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił wyniki konkursu „EkoPracownia - zielone serce szkoły”, którego celem jest budowa nowoczesnych pracowni ekologicznych w szkołach na terenie Warmii i Mazur. Dzięki funduszom w wysokości ponad 2,6 mln zł powstaną 42 pracownie, z których każda znajdzie się w innym powiecie. Jedna z nich zostanie zbudowana w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie.

Uczniowie tej szkoły skupieni w Kole Ekologicznym wzięli udział w konkursie. W ramach uczestnictwa, przy współpracy z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Szczytnie, napisali wniosek i przygotowali film, w którym zaprezentowali swoje działania na rzecz ochrony środowiska. Projekt zyskał uznanie WFOŚiGW i otrzymał dofinansowanie.

Ekopracownia to przestrzeń, która zostanie zaadaptowana na potrzeby edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. W pomieszczeniu tym będzie dużo zieleni, a w najbardziej widocznym miejscu pojawi się wolno stojąca bąbelkowa ściana. Oświetlenie zostanie przygotowane z ekomateriałów, takich jak drewno i sznurki. Wzdłuż jednej ze ścian zostaną ustawione „kanapy” z paletami i miękkimi gąbkami. Resztę korytarza wypełnią drewniane stoły i ławki. W ekopracowni znajdzie się również kącik na wystawy prac ekologicznych uczniów oraz miejsce na sztalugi. W planach jest także umieszczenie makiet przedstawiających w przekroju dwa szczycieńskie jeziora - Jezioro Duże Domowe i Małe Domowe.

- Największe gratulacje i podziękowania należą się młodzieży ze szkolnego Koła Ekologicznego oraz opiekunom tego koła. To dzięki ich działaniom, poświęceniu i ogromie włożonej pracy nasza szkoła wygrała ten konkurs – podkreśla pedagog szkolny w ZS nr 1 Aleksandra Fila.

Do konkursu „EkoPracownia - zielone serce szkoły” zgłoszono łącznie 74 prace, z czego 31 projektów dotyczyło pracowni klimatycznych, a 43 prac związanych było z pracowniami przyrodniczymi. Komisja oceniła wszystkie zgłoszone prace, wybierając po 21 projektów z każdej kategorii, które otrzymają wsparcie finansowe.

(a)