W Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie odbyła się odprawa roczna, w trakcie której komendant powiatowy insp. Radosław Drach przedstawił wyniki jednostki nie tylko za rok ubiegły, ale od 2018 r., kiedy to objął w niej stery. W tym czasie Szczytno, z wojewódzkiego ogona, awansowało do czołówki m.in. pod względem wykrywalności przestępstw.

Szorowali po dnie, teraz są w wojewódzkim czubie
Komendant Radosław Drach podkreślał, że osiągnięte wyniki to efekt ciężkiej pracy policjantów szczycieńskiej komendy

Jeszcze kilka lat temu Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie zajmowała w województwie ostatnie miejsca jeśli chodzi o osiągane wyniki. Większość wskaźników, w tym ogólna wykrywalność przestępstw, była poniżej średniej wojewódzkiej. W lipcu 2018 r. stery w jednostce przejął insp. Radosław Drach, który obiecał, że to się zmieni. Nie wszyscy dawali temu wiarę, a jednak szef szczycieńskich policjantów słowa dotrzymał. Dziś komenda w Szczytnie, pod względem wyników, zajmuje czołowe miejsca w województwie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.