Szpital w Szczytnie ma nowy, dysponujący 39 łóżkami oddział chirurgiczny, a od października działalność rozpocznie tu także Szpitalny Oddział Ratunkowy. - Jego otwarcie oznacza poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu – mówi dyrektor Beata Kostrzewa. Na tym nie koniec inwestycji w placówkę. W najbliższych planach jest budowa bloku operacyjnego, który zostanie połączony z oddziałem chirurgicznym.

Szpital z nową chirurgią i SOR-em
Doktor Aleksander Stankiewicz został koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

ZMIANA PLANÓW

W minionym tygodniu w szczycieńskim szpitalu otwarto nowy oddział chirurgiczny. Mieści się on w wybudowanej kilka lat temu bryle, która w czasie pandemii służyła jako szpital covidowy. Początkowe plany zakładały, że zostanie do niej przeniesiony, ze starej części, oddział wewnętrzny, a w uwolnionych w ten sposób pomieszczeniach powstanie zakład opiekuńczo – leczniczy dla przewlekle chorych. Ostatecznie zamierzenia te zmodyfikowano i w nowo powstałej bryle, zamiast interny, funkcjonuje chirurgia. - Jest to podyktowane planami budowy nowego bloku operacyjnego, który ma przylegać do chirurgii. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia projektu budowlanego – informuje dyrektor szpitala Beata Kostrzewa.

CHIRURGIA PO NOWEMU

Symbolicznego przecięcia wstęgi na nowym oddziale chirurgicznym dokonał m.in. jego ordynator, doktor Piotr Troska

Symbolicznego przecięcia wstęgi podczas otwarcia nowego oddziału dokonali zaproszeni goście, wśród których znalazła się m.in. wojewódzka konsultant chirurgii ogólnej, prof. Jadwiga Snarska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.