Miasto Szczytno w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dostrzegło szansę na poprawę stanu zaniedbanych od lat zasobów komunalnych. Na liście obiektów, na których remonty chce pozyskać dofinansowanie, są, oprócz ratusza i parku na ul. Skłodowskiej – Curie, budynki na ulicach Kościuszki, 1 Maja, Pasymskiej, Konopnickiej i Lipperta.

Szukają kasy na miejskie straszydła
Budynek na ul. Lipperta 8

WINDA W RATUSZU, BADANIA W PARKU

Znamy już pełną listę obiektów, na odnowę których miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczycieński samorząd planuje złożyć maksymalną liczbę wniosków, czyli dziesięć. Wszystkie dotyczą zasobów komunalnych. Jak już pisaliśmy, dotyczą one m.in. gmachu ratusza. Chodzi o wykonanie dokumentacji technicznej oraz remontu wejścia głównego, w tym: drzwi głównych z wiatrołapem, schodów, podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego w grę wchodzi także dokumentacja oraz remont trzech łazienek w budynku ratusza wraz z dostosowaniem ich do potrzeb niepełnosprawnych. Miasto, przy pomocy rządowych środków, planuje również budowę windy w ratuszowym gmachu.

Na liście wniosków o dofinansowanie znalazł się także ten dotyczący wykonania badań archeologicznych i koncepcji zagospodarowania parku na ul. Składowskiej – Curie.

NA RATUNEK PO POŻARZE

Kamienica na ul. Pasymskiej 18

Szczycieński samorząd w rządowym programie dostrzegł szansę na poprawę stanu zaniedbanych od lat budynków komunalnych. Na ich remonty w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej brakuje środków, a tych potrzeba niemało, biorąc pod uwagę, że wszelkie prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatora.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.