Trwają negocjacje miasta z podmiotami zainteresowanymi przejęciem większości udziałów w ZKM. Warunkiem jest m.in. doposażenie zakładu

w nowe niskopodwoziowe autobusy i przywrócenie bezpłatnych przejazdów 70-latkom.

Deficyt ZKM i konieczność dokładania do jego działalności coraz większych środków sprawiły, że władze miasta postanowiły poszukać partnera, który przejąłby większość udziałów w miejskiej spółce komunikacyjnej. Kilka miesięcy temu urząd wystąpił z taką propozycją do kilku potencjalnie zainteresowanych firm. Warunki podstawowe jakie im postawił samorząd to wniesienie kapitału w postaci nowych niskopodwoziowych autobusów, wyprowadzenie siedziby zakładu z ul. Kościuszki na ul. Gnieźnieńską oraz przywrócenie ulg w formie bezpłatnych przejazdów dla 70-latków.

Władze zakładają przy tym, że nie uda się uniknąć dofinansowania komunikacji z budżetu miasta w granicach 600-700 tys. zł.

- Ale nie będziemy już musieli szukać środków na zakup pojazdów dla ZKM – zaznacza wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk. Wiadomo też, że tak jak dotychczas ZKM dofinansowywać będzie gmina Szczytno, na terenie której autobusy nadal będą kursować.

- Po rozmowach z oferentami mogę powiedzieć, że w 90 procentach wkrótce dokonamy wyboru – mówi burmistrz Danuta Górska. Wybór padnie na tego, kto zażąda od miasta jak najmniejszego dofinansowania. Umowa zostanie podpisana na 10 lat.

(o)