Orlen Reklama Top

O dawnym majątku Omulew do dzisiaj krąży wiele sensacyjnych

i tajemniczych opowieści dotyczących jego historii i tego, kto bywał w tym pięknie położonym miejscu nad jeziorem Omulew.

Tajemniczy majątek Omulew

Karczma Babakrug

Majątek Omulew powstał wskutek nadania przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna 11 łanów nad jeziorem Omulew rodzinie Finck von Finckenstein, niezwykle wpływowej w Prusach Książęcych. Przez wiele lat rodzina ta sprawowała między innymi urząd starostów nidzickich. W 1623 roku książę pruski Jerzy Wilhelm zapisał Johannesowi Plagga karczmę, którą później nazwano Babakrug. Leżała ona nad rzeką Omulew, na odcinku między jeziorem Omulew a wsią Kot. Babakrug jako samotna karczma znajdowała się na szlaku drogowym, wiodącym przez rzekę Omulew, w miejscu, gdzie dzisiaj przecina ją szosa asfaltowa Jedwabno – Nidzica. Spis katastralny z 1717 roku wymienia już majątek Omulew i karczmę Babakrug razem, jako stanowiące własność jednego właściciela. Majątek Omulew posiadał wówczas wciąż 11 łanów, natomiast do karczmy należał 1 łan. Jako właściciela majątku i karczmy podano hrabiego Wilhelma Ernsta Grafa von Finckenstein. W spisie znalazł się jeszcze następujący fragment: Pastwiska są niewystarczające. Duże połacie zostały zalane przez Omulew.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.