Rekordową kwotę, po raz pierwszy przekraczającą 70 mln zł, zaplanowano do wydania w gminie Szczytno w roku przyszłym. Znaczącą w tym pozycję – ponad 13 mln zł stanowić mają inwestycje. Zdaniem wójta Wojciechowskiego jest duża szansa, że nie tylko uda się je wykonać w 100%, ale nawet, jak pokazuje bieżący rok, trochę jeszcze dołożyć do tego innych zadań.

Takiego budżetu jeszcze nie było
Od nowego roku szkolnego uczniowie szkoły w Wawrochach będą mieli wreszcie do dyspozycji wymarzoną salę sportową. Jej budowa idzie pełną parą (zdjęcie z września br.)

Gmina Szczytno jako pierwsza w powiecie szczycieńskim ma już przyjęty budżet na 2021 rok. Jego ostateczny kształt zatwierdzili radni w miniony wtorek. Planowane dochody mają sięgnąć 64,6 mln zł, a wydatki po pierwszy w historii tego samorządu przekroczyć 70 mln (71,5 mln zł). Źródłem pokrycia deficytu będzie blisko 5-milionowa nadwyżka, jaką posiada gmina i planowana pożyczka w wysokości 2 mln zł. Na inwestycje zarezerwowano 13,2 mln zł, co stanowi 18,5% ogółu wydatków. Z tego gros środków zostanie skierowanych na zadania drogowe, oświatowe i wodno-kanalizacyjne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.