Wiemy już, jakie stawki podatku obowiązywać będą w tym roku w poszczególnych gminach powiatu szczycieńskiego. Rewolucji nie ma. Jedne samorządy zdecydowały się podnieść je tylko o współczynnik inflacji (3%), inne jak Pasym, Wielbark, Jedwabno czy Świętajno utrzymały na dotychczasowym poziomie. O dziwo, do miejsc, gdzie płaci się najniższe podatki należy miasto Szczytno.

Wiemy już, jakie stawki podatku obowiązywać będą w tym roku w poszczególnych gminach powiatu szczycieńskiego. Rewolucji nie ma. Jedne samorządy zdecydowały się podnieœć je tylko o współczynnik inflacji (3%), inne jak Pasym, Wielbark, Jedwabno czy Świętajno utrzymały na dotychczasowym poziomie. O dziwo, do miejsc, gdzie płaci się najniższe podatki należy miasto Szczytno.

Tanie Szczytno

DROGA GMINA

Jedne z najwyższych podatków od nieruchomości przyjdzie płacić mieszkańcom gminy Szczytno. Tak jest już od lat i trudno się dziwić. Jej położenie wokół miejskiej aglomeracji jest bardzo atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, handlowców jak i inwestorów. Skarbnik Jolanta Cielecka zastrzega jednak, że w ostatnim okresie polityka podatkowa gminy jest bardzo łagodna.

- Od siedmiu lat, odkąd pracuję w urzędzie podatki idą w górę najwyżej o współczynnik inflacji - tłumaczy Jolanta Cielecka, dodając, że i tak są one niższe od tego, co dopuszcza minister finansów. Co roku ustala on górne limity poszczególnych stawek, które samorządy mogą według swego uznania obniżać. I tak np. właściciele budynków mieszkalnych w gminie Szczytno za 1 m2 zapłacš w 2007 roku tylko o 1 grosz mniej od górnego limitu, większą ulgę będą mieli za to prowadzący działalność gospodarczą. Limit ministra gmina obniżyła o ponad 5 zł.

Skarbnik Cielecka zapewnia, że wyższe podatki przekładają się na skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. W tym roku do kasy gminy z podatku od nieruchomości wpłynie 3,7 mln zł, czyli 15% ogółu dochodów.

- To, co nam podatnicy wpłacą pójdzie w teren, na remonty dróg, świetlic czy place zabaw - podkreśla Cielecka.

ELDORADO W WIELBARKU

Niecałe 6 mln zł wpłynie z tego samego tytułu do kasy miejskiej. To zastanawiające - podatki lokalne w Szczytnie należą do najniższych w całym powiecie! Tak jest w przypadku stawek za grunt dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą. W tym drugim przypadku mniejsze są one tylko w Wielbarku. Ta gmina to prawdziwe eldorado w powiecie szczycieńskim. Od trzech lat podatki lokalne nie są tam podwyższane nawet o współczynnik inflacji.

- Decydując się na taki krok chcieliśmy przyciągnąć inwestorów - wyjaśnia wójt Grzegorz Zapadka. Przyjęta strategia odniosła pożądany skutek. Na miejscowym rynku pojawiła się IKEA. - Niskie podatki może nie były w tym przypadku czynnikiem przesądzającym, ale na pewno istotnym - uważa wójt.

Z tytułu niskich podatków kasa gminy jest co roku szczuplejsza o kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale wójt wcale nie załamuje rąk.

- Wrócą one do nas i tak, dzięki nowym podmiotom gospodarczym i wzrostowi zatrudnienia - zapowiada. Przyznaje, że przyjęta przez gminę strategia przez wielu była przyjmowana sceptycznie. - Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że był to dobry krok.

Śladami Wielbarka próbują pójść inni. Od dwóch lat na tym samym poziomie utrzymują się stawki podatków od nieruchomości (z wyjątkiem budynków i gruntów rekreacyjnych) w gminie Pasym. W tym roku zamrożono je także w gminach Świętajno i Jedwabno.

MANEWR POD MARKETY

Rok temu w Szczytnie władze miejskie zdecydowały się na zróżnicowanie stawek dla podmiotów prowadzących działalność handlową (spożywczo-przemysłową), uzależniając je od zajmowanej powierzchni. Zasada jest taka - im wyższa powierzchnia, tym wyższa stawka podatkowa. W ten sposób miasto chciało "skubnąć" więcej grosza od dynamicznie rozwijających się na naszym terenie supermarketów. Te największe za 1 m2 powierzchni handlowej i magazynowej zapłacą 18,34 zł, tylko o 21 groszy mniej od limitu wyznaczonego przez ministra.

(olan)

Teren/podatek budynki mieszkalne

 

(0,57)*
budynki

 

(dział.gosp.

18,60)*

grunty (0,34)* grunty

 

 

(dział. gosp. 0,69)*
m. Szczytno      0,49   14,43

(14,15; 15,90;

 

18,34)**
  0,08       0,47

 

(0,46;

 

0,51)***
gm. Dźwierzuty      0,54   13,00   0,14       0,48
gm. Jedwabno      0,52   14,00   0,23       0,66
m. i gm. Pasym      0,54   15,50   0,14       0,65
gm. Rozogi        0,42   12,80   0,13       0,61
gm. Szczytno        0,56   13,39   0,19        0,66
gm. Świętajno        0,54   11,63   0,16      0,47
gm. Wielbark        0,41   12,00   0,15     0,41

* - maksymalne stawki dopuszczone przez ministra finansów

** - stawki dla powierzchni: do 500 m2, 500-1000 m2, powyżej 1000 m2 w przypadku działalności handlowej

*** - stawki dla obszaru: do 500 m2, powyżej 500 m2 w przypadku działalności handlowej.

2007.01.31