W Świętajnie planuje się w tym roku termomodernizację dwóch obiektów komunalnych - szkoły i urzędu gminy. Mają być one teraz ogrzewane za pomocą pomp cieplnych. To budzi spore kontrowersje, bo z myślą o zasilaniu ciepłem budynków, nie tylko komunalnych, wybudowano tu kilka lat temu, kosztem 10 mln zł, nowoczesną kotłownię proekologiczną.

Termodywersja pani wójt
Forsowany przez wójt Alicję Kołakowską projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej przewiduje wymianę niedawno zamontowanych okien. Okazuje się, że nie spełniają unijnych wymogów

W zaproponowanym przez wójt Alicję Kołakowską wykazie inwestycji na 2018 rok znalazły się gruntowne remonty budynków szkoły podstawowej i urzędu gminy w Świętajnie. W ramach zadania przewidziano m. in. ocieplenie ścian i stropów, wymianę oświetlenia, a także systemów grzewczych. Projekt zyskał wysokie noty komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Jako jeden z dwóch z powiatu szczycieńskiego otrzyma finansowe wsparcie w wysokości 66% kosztów inwestycji. - Wymagało to tytanicznej pracy naszych urzędników - podkreśla wójt Alicja Kołakowska i zapewnia, że inwestycja docelowo przyniesie oszczędności. Ogólna jej wartość szacowana jest na 4 mln zł. Gmina rozpoczęła już przygotowania do ogłoszenia przetargu.

WĄTPLIWOŚCI RADNYCH

Entuzjazmu wójt nie podzielają radni.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.