Orlen Reklama Top

Wójt Alicja Kołakowska poniosła kolejną porażkę. Radni odrzucili jej pomysł termomodernizacji dwóch obiektów komunalnych – szkoły podstawowej i urzędu gminy.

Termoporażka
Kolejny pomysł Alicji Kołakowskiej spalił na panewce

Projekt termomodernizacji budynków szkoły i urzędu gminy, który wójt Kołakowska chciała wprowadzić do tegorocznego budżetu, wzbudził wśród radnych wiele kontrowersji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.