Rok 2017 upłynął pod znakiem szeregu inwestycji drogowych i kolejowych. Modernizowane były zarówno strategiczne dla regionu drogi takie jak S7, jak i mniejsze arterie w gminach i powiatach. W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, na Warmii i Mazurach zrealizowano 41 zadań o wartości 97 688 143,63 zł, przy czym kwota rządowego dofinansowania wyniosła 47 382 041,07 zł.

To był rok inwestycji drogowych. Czas na kolejowe
Dzięki współdziałaniu rządu oraz samorządów na terenie Warmii i Mazur zmodernizowano 86,55 km dróg gminnych i powiatowych

Dzięki współdziałaniu rządu i samorządów zmodernizowano 86,55 kilometrów dróg. Równie pomyślnie pod tym względem zapowiada się rozpoczęty rok 2018. Łączne koszty inwestycji zatwierdzonych w programie wynoszą ponad 100 mln zł. 41 zaakceptowanych wniosków gmin i starostw powiatowych pozwoli wyremontować 77,51 km dróg. Na liście do rządowego dofinansowania na ten rok znalazły się również 2 projekty przebudowy odcinków dróg powiatu szczycieńskiego: Wielbark-Rozogi i Pasym – Dźwierzuty. Koszt tych inwestycji to około 4 milionów złotych. Połowa tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa. W ramach modernizacji infrastruktury kolejowej możliwa będzie natomiast długo oczekiwana przebudowa dworca PKP w Szczytnie.

A to, jak mówi wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, tylko część inwestycji w infrastrukturę:

- Celem obecnego rządu, który mam ogromny zaszczyt reprezentować w województwie warmińsko-mazurskim, jest między innymi stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju gospodarczego wszystkim regionom, a ten niewątpliwie w dużej mierze zależy od odpowiedniej infrastruktury drogowej i kolejowej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma tego pełną świadomość, stąd tak ogromne dofinansowanie dla wielu ważnych i potrzebnych projektów komunikacyjnych.

W ramach modernizacji infrastruktury kolejowej możliwa będzie długo oczekiwana przebudowa dworca PKP w Szczytnie

Budżet olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2017 r. wyniósł 1,65 mld zł, a wartość wszystkich wykonywanych w tym okresie prac to kwota 4,4 mld zł. W roku ubiegłym zrealizowano drogi ekspresowe i obwodnice długości 75 km, o wartości 2,9 mld zł. Za sumę 71,5 mln zł poprawiono w województwie bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Na równie intensywne prace drogowe nasz region może liczyć i w tym roku. W pierwszym kwartale 2018 roku planowane jest podpisanie umowy na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15, drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki oraz 2 odcinków S7 od Napierek do Płońska. W planach jest także ogłoszenie przetargu na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu dk59.Jeszcze w czerwcu możemy się spodziewać zakończenia budowy 10-kilometrowego odcinka obwodnicy łączącego Olsztyn Zachód i Olsztyn Południe. W październiku br. budowlańcy powinni zakończyć odcinek S 51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe.

Równie duże inwestycje czekają także regionalną kolej.