Orlen Reklama Top

W tym roku sołtysi z gminy Jedwabno oprócz funduszu sołeckiego, nie dostaną już żadnych innych środków na realizowane w ich wsiach zadania. Tak zapowiedział im wójt Sławomir Ambroziak, zastrzegając, że tegoroczny budżet nie jest skonstruowany pod nadchodzące wybory.

To nie jest budżet wyborczy
W ubiegłym roku samochód dostali strażacy z Szuci, w tym wart 130 tys. zł wóz ratowniczo – gaśniczy ma trafić do ochotników z Jedwabna. Na zdjęciu komendant gminny OSP Krzysztof Nikadon

Podczas ostatniej w starym roku sesji radni z Jedwabna jednogłośnie uchwalili budżet na 2018 r. Zakłada on dochody w wysokości 20,6 mln zł, a wydatki – 21,2 mln złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.