Gmina Rozogi szasta publicznym groszem, wydając pieniądze na zbędne inwestycje, zamiast budować gminne drogi. Dlatego wójt Kudrzycki nie ma szans na następną kadencję. Tak uważa radny Mieczysław Dzierlatka.

To pana ostatnia kadencja
Radny Dzierlatka zarzuca wójtowi Kudrzyckiemu niegospodarność. Ten zachęca go, aby stanął z nim do walki w najbliższych wyborach

Pretekst do takiego stwierdzenia dała mu ostatnia propozycja korekty budżetu zakładająca dołożenie 52 tys. zł do budowy amfiteatru. Chodzi o wykonanie robót elektrycznych. Wartość całego zadania wzrośnie do 272 tys. zł, z czego połowę stanowić mają środki unijne. O 17 tys. zł wzrosną też wydatki na termomodernizację budynków Urzędu Gminy i przedszkola. W tym przypadku koszt inwestycji wyniesie 1,4 mln zł, w tym udział samorządu 600 tys. zł. Zdaniem radnego Dzierlatki te przedsięwzięcia są niepotrzebne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.