Powiat szczycieński jest krajowym rekordzistą pod względem spadku bezrobocia. Od połowy 2014 r. odsetek osób bez pracy zmniejszył się tu o ponad 10 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie zmalała z 6 088 do 3 243.

Topniejące bezrobocie
Beata Brzózka, specjalista ds. programów rynku pracy jest jednym z pracowników pełniącym rolę doradcy klienta. Jej zadaniem jest udzielanie stałego wsparcia bezrobotnemu, aż do dnia wyrejestrowania

SPADEK O 10 PROCENT

W całej Polsce, jak wynika z danych Ministerstwa Polityki i Spraw Socjalnych, maleje bezrobocie. Największy spadek zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim. W ciągu dwóch ostatnich lat odsetek osób bez pracy zmniejszył się w regionie o 5 pkt proc., do 14,3 proc. Krajowym rekordzistą spadku bezrobocia jest powiat szczycieński. Od połowy roku 2014 zmalało tu ono o ponad 10 pkt proc., z 24,7 do 14,4 proc., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych z 6088 do 3243.

Zdaniem Beaty Januszczyk, zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, wpływ na to miała poprawa sytuacji na rynku pracy w kraju, regionie i powiecie. W ciągu ostatniego roku w powiecie przybyło podmiotów gospodarczych, a liczba ofert pracy wzrosła o 14%. Dobrym przykładem jest Port Lotniczy w Szymanach, gdzie zdecydowana większość 150-osobowej obsady została zatrudniona za pośrednictwem szczycieńskiego urzędu pracy. Branże, które oferują najwięcej miejsc pracy to: budowlana, drzewna, gastronomiczna oraz handel.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.