Projekt zakładający budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 otrzymał najwięcej głosów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Szczytna. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nareszcie nasi uczniowie nie będą już ćwiczyć na asfalcie – cieszy się współautorka zwycięskiej propozycji, Beata Boczar.

TRÓJECZKA wygrała budżet
Autorom zwycięskiego projektu, Beacie Boczar i Tadeuszowi Wlazło, w osiągnięciu sukcesu aktywnie pomagali uczniowie SP nr 3, w tym Jan Wlazło, członek samorządu uczniowskiego

CZTERY PROJEKTY

Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Szczytna zgłoszono cztery projekty. Dwa z nich dotyczyły budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych nr 2 i 3. Autorem pierwszego był Arkadiusz Mamiński, drugiego – Beata Boczar i Tadeusz Wlazło. Trzecia propozycja, zgłoszona przez Anetę Lenard dotyczyła rozbudowy istniejącego na ul. Lanca placu zabaw „Czar” o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Trzeci projekt, przedstawiony przez Mariusza Radziszewskiego, zakładał budowę na boisku przy ul. Śląskiej trzech ogólnodostępnych kortów tenisowych wraz ze ścianką treningową. Do dyspozycji mieszkańców, podobnie jak w latach ubiegłych, było 200 tys. złotych. Głosowanie trwało od 20 czerwca do 10 lipca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.