Dźwierzutki, Julkowo i Zazdrość znikną z wykazu urzędowych miejscowości znajdujących się w krajowym systemie. Wniosek w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mieli zatwierdzić radni na środowej sesji Rady Gminy Dźwierzuty.

Trudno pozbyć się Zazdrości
Zazdrość, dawna osada między Dźwierzutami a Targowem, wciąż jeszcze figuruje w oficjalnych dokumentach i na mapach

Temat ten wraca po dwóch i pół roku wraca. Okazuje się, że za pierwszym razem, gdy gmina wystąpiła z takim wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie poprzedziły go wymagane w takiej sytuacji konsultacje z mieszkańcami.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.