Gmina Szczytno kontynuuje walkę ze smogiem. Do końca lutego jej mieszkańcy mogą składać wnioski na dofinansowanie wymiany kotłów na niskoemisyjne. Do tej pory na ten cel samorząd przeznaczył blisko 0,5 mln zł.

Trzeci rok walki ze smogiem
Wicewójt Ewa Zawrotna: - Do tej pory nie było sytuacji, żeby wniosek o dofinansowanie zakupu kotła, spełniający wymogi formalne, nie został przez nas zatwierdzony

Już trzeci rok z rzędu gmina Szczytno kontynuuje program służący ochronie środowiska. Polega on na dofinansowaniu mieszkańcom wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne. O środki w wysokości do 50% kosztów urządzenia, nie wyższe jednak niż 5 tys. zł, mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, bądź najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych, a także wspólnoty mieszkaniowe. Termin składania wniosków upływa z końcem lutego br.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.