Nauczycielki Alina Niezgoda i Agnieszka Andrzejczyk zgłosiły swoje kandydatury w konkursie na dyrektora Zespołu Szkół nr 2. Z kolei w przypadku Zespołu Szkół nr 3 chęć dalszej pracy na tym stanowisku wyraziła Mariola Jaworska. Inne zgłoszenia nie wpłynęły.

Trzy kandydatki na dyrektorki
Do walki o fotel dyrektora ZS nr 2 stanęły dwie nauczycielki: Agnieszka Andrzejczyk (z prawej) i Alina Niezgoda. Z kolei w ZS nr 3 wpłynęła tylko jedna kandydatura, dotychczasowej dyrektor Marioli Jaworskiej

Z końcem maja upłynął termin zgłaszania kandydatów do ogłoszonych przez Zarząd Powiatu konkursów na dyrektorów Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie. W przypadku pierwszej placówki ma to związek z odejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor Danuty Maroszek. Z kolei w ogólniaku sprawującej tę funkcję Marioli Jaworskiej kończy się kadencja. Obecnie w takich sytuacjach kuratorium wymaga przeprowadzenia procedury konkursowej. W ZS nr 2 dokumenty złożyły dwie pracujące tam nauczycielki

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.