Trzy warianty przebiegu planowanej do przebudowy trasy Olsztyn-Szczytno przygotowali autorzy Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Najbardziej radykalny przewiduje ominięcie trzech miejscowości w naszym powiecie: Tylkowa, Gromu i Jęcznika. Przewidziana jest też budowa ścieżki rowerowej.

Trzy warianty dla trasy Olsztyn-Szczytno
Rozbudowa DK 53 ma przyczynić się m. in. do lepszego skomunikowania Olsztyna z lotniskiem w Szymanach

Trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla rozbudowy drogi krajowej na odcinku Olsztyn-Szczytno. W jego ramach, w czwartek 6 października, odbędzie się w formule on-line spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną zaprezentowane proponowane warianty przebiegu trasy. Będzie też można zgłaszać swoje uwagi.

- Celem rozbudowy drogi krajowej nr 53 będzie dostosowanie jej parametrów do klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP) poprzez ujednolicenie szerokości jezdni do 7 m, likwidację niebezpiecznych zakrętów oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 11,5 tony na oś – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA. Poprawa bezpieczeństwa ma być osiągnięta poprzez skanalizowanie ruchu drogowego oraz budowę dodatkowych pasów na skrzyżowaniach, a także rozdzielenie ruchu samochodowego od ruchu pieszego i rowerowego oraz poprzez budowę i przebudowę zatok autobusowych. W miarę możliwości terenowych zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie zbiorcze, które przejmą ruch ze zjazdów do nieruchomości. - Docelowo rozbudowa DK53 przyczyni się do polepszenia połączenia komunikacyjnego Olsztyna z Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach – podkreśla rzecznik GDDKiA.

Zakres inwestycji ma objąć 34-kilometrowy odcinek od ronda pomiędzy miejscowościami Szczęsne i Klewki do przyszłej obwodnicy Szczytna.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.