Wartość inwestycji, o dofinansowanie których ubiega się samorząd w Rozogach w ramach pierwszego rozdania „Polskiego Ładu”, szacowana jest na 4 mln zł. Czy tym razem złożone wnioski uzyskają większe uznanie komisji oceniającej niż to było w przypadku starań o środki na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rozogach?

Trzy wnioski do Polskiego Ładu
Jeden ze złożonych wniosków dotyczy wymiany dachu w szkole w Rozogach

Nie udało się gminie Rozogi pozyskać dofinansowania z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rozogach. Złożony wniosek nie zyskał uznania u komisji oceniającej. Gmina teraz zabiegać będzie o środki z rządowego programu „Polski Ład”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.