Powszechne narzekania na poziom nauczania nie mają odniesienia do uczniów gminy Szczytno. Tak przynajmniej wynika z liczby wniosków o przyznanie stypendiów skierowanych przez dyrektorów szkół do wójta Wojciechowskiego.

Tu pandemia służy nauce
Wartość przyznanych przez wójta Sławomira Wojciechowskiego stypendiów za wyniki w nauce w pierwszym półroczu wyniosła 37 tys. zł i była wyższa o blisko 8 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. (Ilustracja archiwalna)

Radni gminy Szczytno dokonali zmian w Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Ustalano w nim, że maksymalna kwota stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć 1000 zł, a za osiągnięcia artystyczne lub sportowe – 2000 zł. Podtrzymano natomiast zasadę, że nagradzani mogą być uczniowie uczęszczający nie tylko do szkół gminnych, ale i miejskich.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.