Dodatkowe 50 tys. zł jeszcze w tym roku samorząd przeznaczy na remont dróg, a za 11 tys. zł zostaną zakupione nagrzewnice dla trzech OSP. Z kolei środki zarezerwowane na rozbudowę amfiteatru będą przesunięte na przyszły rok. Takie m. in. zapisy wprowadzili radni do korekty budżetu.

Tu zdjęli, tam dołożyli
Dzięki budowie amfiteatru gmina nie będzie już musiała ponosić kosztów na wynajem sceny, sięgających jednorazowo prawie 10 tys. zł. Inwestycja jednak się odwleka

Na wniosek wójta Zbigniewa Kudrzyckiego podczas ostatniej sesji radni wprowadzili zmiany do tegorocznego budżetu gminy. Największa dotyczy zdjęcia ponad 200 tys. zł z rozbudowy amfiteatru. Chociaż projekt jest już gotowy od czerwca, do tej pory nie przystąpiono do jego realizacji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.