Zaledwie pięć wniosków złożonych przez samorządy powiatu szczycieńskiego pozytywnie przeszło weryfikację i zostało zakwalifikowanych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Piętnaście znalazło się na liście rezerwowej.

Tylko pięć dróg z pewnym dofinansowaniem
O fatalnym stanie drogi do Sasku Małego od lat alarmował sołtys Mirosław Mierzejewski. Za rok po dziurach nie powinno już być śladu

W ubiegłym tygodniu opublikowano listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Celem tego programu jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Pula środków przyznana z budżetu państwa na realizację zadań w naszym województwie sięgnęła kwoty 100 mln zł, którą podzielono po równo na powiaty i gminy. Po ocenie formalnej i merytorycznej komisja zakwalifikowała do realizacji 151 wniosków złożonych przez samorządy z naszego województwa jeszcze w sierpniu ub.r. Na liście podstawowej znalazło się zaledwie pięć z powiatu szczycieńskiego.

DO SASKU MAŁEGO I MAŁSZEWA

Przebudowy doczeka się wreszcie 7-kilometrowy odcinek drogi prowadzącej do Sasku Małego, której stan nawierzchni od lat pozostawia wiele do życzenia. - Dziura na dziurze sprawia, że trasę tę trzeba pokonywać slalomem, a przecież codziennie jeżdżą nią ludzie do pracy, a dzieci do szkoły – alarmował na łamach „Kurka” rok temu Mirosław Mierzejewski, sołtys Sasku Małego. 

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.