W Wyższej Szkole Policji zainaugurowano nowy rok akademicki. W uroczystości udział wzięli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny Policji. Po przeprowadzonych zmianach organizacyjnych, uczelnia kształci obecnie zdecydowanie więcej funkcjonariuszy niż studentów cywilnych.

Przymknęli drzwi cywilomInauguracja nowego roku akademickiego w WSPol odbyła się w czwartek 5 października. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Uczelnia, na co zwracał uwagę komendant rektor insp. Marek Fałdowski, przeszła zmianę struktury organizacyjnej. Polega ona w znacznej mierze na ograniczeniu naboru studentów cywilnych oraz zwiększeniu liczby kształcących się tu funkcjonariuszy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.