Zasłużony dla Warmii i Mazur, jeden z najbardziej docenianych weterynarzy w województwie – Jerzy Piekarz przechodzi na emeryturę.

Uczył nas kochać i dbać o zwierzęta
Jerzy Piekarz przez ponad 30 lat pełnił funkcję powiatowego lekarza weterynarii w Szczytnie

- Święty Franciszek mówił wieki temu o tym, że powinniśmy traktować zwierzęta z szacunkiem, otaczać je troską i miłością. Jerzy Piekarz, który od przeszło 30 lat pełni funkcję powiatowego lekarza weterynarii w Szczytnie wypełniał te słowa swoją pracą. Jego wiedza, doświadczenie, jak i stosunek do interesantów powoduje, że jest autorytetem w lokalnej społeczności – mówi wicemarszałek Sylwia Jaskulska, która miała okazję odznaczyć Jerzego Piekarza Odznaką Honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

To odznaczenie, najwyższe w regionie, było potwierdzeniem rzetelności i zaangażowania, które stały się podwaliną do powierzenia Jerzemu Piekarzowi funkcji szefa korpusu Powiatowych Lekarzy Weterynarii Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz funkcji przewodniczącego Komisji Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Dodatkowo, przechodzący na emeryturę Piekarz przez wiele lat czynnie uczestniczył w organizowaniu szkoleń dla rolników z działów specjalnych gospodarki jak gospodarka pasieczna i obrót miodem czy praktyczne aspekty zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielił się na spotkaniach starostów województwa warmińsko-mazurskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pszczelarzy, jak i Ogólnopolskiego Związku Producentów Pasz.

- Dziękując Panu Jerzemu za wieloletnią pracę, pragnę życzyć mu zdrowia i radości z emerytury. A przed jego następcą wielkie wyzwanie, bo poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko – dodaje Jaskulska.