Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie Katarzyna Ulatowska została uniewinniona przez komisję dyscyplinarną działającą przy wojewodzie. Chodzi o sprawę ankiety zwierającej pytania dotyczące m.in. seksu. Zasiadający w komisji nauczyciele nie dopatrzyli się, aby naruszyła ona dobro dzieci poprzez propagowanie nieodpowiednich treści.

Uniewinniona za ankietę
Dyrektor Katarzyna Ulatowska przyznaje, że uniewinnienie odebrała z wielką ulgą

Sprawa dotyczy głośnej ankiety, która na polecenie Urzędu Miejskiego miała być przeprowadzona w szczycieńskich szkołach podstawowych. Okazało się, że wśród pytań mających diagnozować problemy społeczne, są także te związane z seksem. Dyrektorzy i nauczyciele nie mieli wglądu w treść ankiety, bo została ona przesłana do szkół w formie linków. Dopiero podczas jej wypełniania wyszło na jaw, że niektóre pytania mogą budzić kontrowersje. Wtedy też w SP nr 6 i SP z OI nr 2 wstrzymano ankietę. W SP nr 3 udało się to zrobić, zanim dzieci przystąpiły do udzielania odpowiedzi.

Do olsztyńskiego kuratorium oświaty wpłynęła skarga na dyrektorki „dwójki” - Katarzynę Ulatowską i „szóstki” - Grażynę Zielińską. Sprawą zajął się rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli, który wszczął wobec nich postępowanie, stawiając zarzut, że swoimi działaniami naruszyły dobro dzieci poprzez propagowanie nieodpowiednich dla nich treści. W konsekwencji, obie stanęły przed komisją dyscyplinarną przy wojewodzie.

W miniony wtorek zakończyło się postępowanie dotyczące Katarzyny Ulatowskiej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.