W Urzędzie Miejskim nie są wdrożone żadne procedury antymobbingowe. Według burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego, nie ma takiego obowiązku. Mimo to zamierza zlecić ich opracowanie we wszystkich miejskich jednostkach.

Urząd bez procedur
Burmistrz Krzysztof Mańkowski uważa, że choć procedury antymobbingowe nie są obowiązkowe, to w pewnych sytuacjach mogą być przydatne

Kilka tygodni temu komisja rewizyjna wystąpiła do burmistrza Szczytna Krzysztofa Mańkowskiego o udostępnienie procedur antymobbingowych obowiązujących w jednostkach podległych miastu. Była to reakcja m.in. na sygnały płynące z TBS-u, zgłaszane władzom samorządowym przez związkowców z „Solidarności”. Okazuje się jednak, że nie wszystkie jednostki takie procedury posiadają.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.