23 marca 2006 w godz. 13-14 w redakcji "Kurka Mazurskiego" dyżur pełnić będzie dr Małgorzata Przybysz-Zaremba z Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych WSP TWP w Olsztynie. Pani adiunkt odpowiadać będzie na pytania mieszkańców Szczytna na temat zagrożeń dla młodzieży wynikających z posługiwania się komputerem i internetem.

Uwaga na internet

Zdaniem dr Przybysz, mimo dużej przydatności komputera, a szczególnie internetu w różnych dziedzinach życia, wielu specjalistów już od dawna alarmuje o zagrożeniach, jakie on niesie dla młodzieży. Skrzywienie kręgosłupa, wada wzroku, padaczka ekranowa to tylko nieliczne przykłady. Prowadzi to do uzależnienia porównywalnego w społecznym przekazie do alkoholowego, W Stanach Zjednoczonych uzależnienie to zostało już wpisane na listę chorób, których leczenie jest refundowane przez państwo. W Polsce skala problemu rozwija się z niekontrolowaną siłą. Czasami symptomów choroby nie jesteśmy w stanie zaobserwować, a leczenie osób uzależnionych jest długotrwałe i bardzo kosztowne.

Z dr Przybysz porozmawiać będzie można w redakcji Kurka bądź telefonicznie pod nr 089-623-18-12.

Waldemar Ziarek

2006.03.22