Przeprowadzona pod koniec ubiegłego roku przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej kontrola szczycieńskich sklepów spożywczych nie wypadła zbyt dobrze. W ponad połowie wziętych pod lupę placówek stwierdzono uchybienia, dotyczące głównie sprzedaży towarów po upływie terminu przydatności do spożycia.

Uwaga na terminy ważności

Kolejne niepokojące wieści dla szczycieńskich konsumentów. Tydzień temu informowaliśmy o niewesołych wnioskach płynących z kontroli sklepów oferujących ryby i produkty rybne, tym razem kolej na placówki handlujące produktami spożywczymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie pod koniec ubiegłego roku skontrolował na terenie Szczytna szesnaście sklepów spożywczych oraz dwie hurtownie. Nieprawidłowości stwierdzono w dziesięciu placówkach. Główne uchybienia dotyczyły sprzedaży towarów po upływie dat ważności. Sprzedawcy często zapominają też o umieszczaniu na produktach wywieszek cenowych. Kontrolerzy stwierdzili również nieaktualne cechy legalizacji przyrządów pomiarowych oraz nieaktualne książeczki zdrowia.

Sklepy spożywcze na terenie całego powiatu sprawdza także szczycieński sanepid. Pod jego nadzorem znajdują się łącznie 292 placówki. W ubiegłym roku skontrolowano 114 z nich, przeprowadzając łącznie 273 kontrole. W wyniku podjętych czynności wycofano z obrotu 585 kilogramów środków spożywczych i wydano 67 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Przeważnie dotyczyły one handlu towarami przeterminowanymi, bez wymaganego oznakowania, uszkodzonych opakowań bądź oznak zepsucia towaru. Mimo to powiatowy inspektor sanitarny Grażyna Sosnowska ocenia, że stan sanitarno-techniczy sklepów w naszym powiecie nie jest wcale najgorszy. Sytuacja wygląda lepiej w mieście, a nieco gorzej w małych, wiejskich sklepikach.

(ew)/fot. internet