Szczycieńscy policjanci podsumowali swoją pracę

w minionym roku. Choć odnotowali w nim sukcesy, to nie zabrakło też niedosytu związanego z brakiem osiągnięcia pożądanych wskaźników wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców. Cieniem na działalności jednostki położyła się afera związana

z podejrzeniem kilku funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego o przyjmowanie łapówek. - W takich sytuacjach trzeba twardo reagować i niczego nie ukrywać – mówi komendant wojewódzki Sławomir Mierzwa.

Szczycieńscy policjanci podsumowali swoją pracę w minionym roku. Choć odnotowali w nim sukcesy, to nie zabrakło też niedosytu związanego z brakiem osiągnięcia pożądanych wskaźników wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców. Cieniem na działalności jednostki położyła się afera związana

z podejrzeniem kilku funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego o przyjmowanie łapówek. - W takich sytuacjach trzeba twardo reagować i niczego nie ukrywać – mówi komendant wojewódzki Sławomir Mierzwa.

W cieniu afery

JAK POMOGŁY SAMORZĄDY?

Okazją do podsumowania pracy szczycieńskiej komendy policji w minionych dwunastu miesiącach była odprawa roczna, która odbyła się w czwartek 12 stycznia. Udział w niej, oprócz władz powiatu i przedstawiciela Prokuratury Rejonowej, wziął także komendant wojewódzki Sławomir Mierzwa. Rolę gospodarza, w imieniu będącego na urlopie komendanta powiatowego Sławomira Olewińskiego pełnił jego zastępca, Mirosław Dzięgielewski. Poinformował on m.in. o stanie kadrowym jednostki, awansach, zasobach sprzętowych oraz kwestiach związanych z dyscypliną, a także pomocy finansowej, jakiej udzielają policji samorządy lokalne. W tej dziedzinie najbardziej szczodry był powiat, który w 2011 roku przeznaczył na ten cel 30 tys. złotych. Środki te zostały wydane na kupno materiałów biurowych, psa tropiącego oraz naprawę sprzętu. Samorząd miejski na Fundusz Wsparcia Policji dał 13 tys. złotych, z czego 7 tysięcy pochłonęły dodatkowe patrole, czyli tzw. służba ponadnormatywna. Na liście wspomagających stróżów prawa samorządów znalazła się jeszcze gmina Jedwabno, która 4,3 tys. zł przekazała na patrole. Już po zakończeniu odprawy, zarówno burmistrz Szczytna, jak i starosta deklarowali, że w tym roku przeznaczą na wsparcie policji podobne kwoty jak w ubiegłym.

NA POLICJĘ TRZEBA POCZEKAĆ

W ostatnim czasie, jak informował zastępca komendanta, w szczycieńskiej jednostce nastąpiły zmiany organizacyjne. Połączono komórki patrolowo-interwencyjne z ruchem drogowym oraz utworzono Ogniwo Wywiadowcze, którego funkcjonariusze przyczynili się m.in. do złapania wandali grasujących na Małej Bieli. Niestety, w wielu dziedzinach związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, szczycieńskim stróżom prawa nie udało się osiągnąć pożądanych wskaźników. Dotyczy to chociażby czasu reakcji na zgłoszone zdarzenie. W mieście wynosi on dłużej niż zakładany próg 9 minut, a w terenach wiejskich – 18 minut. Wśród czynników mających na to wpływ naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Ewa Żyra wymieniła m.in. rozległość geograficzną powiatu oraz remonty prowadzone na ulicach Szczytna. Optymizmem nie napawają również wyniki dotyczące zatrzymania sprawców na gorącym uczynku.

- Wpływ na niską efektywność ma duża liczba zdarzeń kryminalnych, trudności w zapewnieniu środków transportu, awaryjność posiadanych pojazdów służbowych oraz wysoka absencja funk cjonariuszy w niektórych komórkach – wyliczała naczelnik.

WYPADKI, PRZEMOC I KRADZIEŻE

Na podobnym poziomie w stosunku do 2010 roku utrzymała się liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W zeszłym roku odnotowano ich dziesięć. Według policji, najbardziej niebezpieczne odcinki w powiecie to fragmenty drogi krajowej nr 53 Grom – Tylkowo oraz Dąbrowy – Rozogi. Głównymi przyczynami wypadków są zachowania kierujących – niedostosowanie prędkości do panujących warunków i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Rośnie też, choć nieznacznie, liczba interwencji związanych z przemocą domową. W zeszłym roku było ich aż 1576. W zdecydowanej większości jej sprawcami są osoby nietrzeźwe. Dobrze nie prezentują się także statystyki dotyczące przestępstw kryminalnych. Odnotowano ich 1497, z czego wykryto sprawców zaledwie 708 (46,3%). W ostatnim czasie w powiecie odnotowano kilka kradzieży aut. W 2011 roku w stosunku do poprzedniego ich liczba spadła jednak o 11. Na naszym terenie łupem złodziei padło 38 samochodów. Niepokojąco wzrasta za to liczba nieletnich popełniających przestępstwa. W 2011 r. było ich 255, o 122 osoby więcej niż rok wcześniej.

- Nieletni coraz częściej działają w grupach wraz z dorosłymi – mówił naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Grzegorz Rybicki. Podlegli mu funkcjonariusze mają też na swoim koncie kilka sukcesów. W ubiegłym roku ustalili grupę, która dokonała serii 44 włamań do domów jednorodzinnych na terenie powiatu szczycieńskiego i jego okolicach. Policjanci rozpracowali również szajkę trudniącą się kradzieżami i włamaniami do samochodów oraz specjalizującą się w uzyskiwaniu pieniędzy za zwrot skradzionych pojazdów. Z kolei funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego najwięcej pracy mieli z nietrzeźwymi kierującymi. Postępowań z ich udziałem było 390. W dalszej kolejności znalazły się znęcania – 79 oraz oszustwa – 69.

PLAMA NA HONORZE

Na wizerunku szczycieńskiej komendy zaciążyła w ubiegłym roku afera łapówkarska. Przypomnijmy, że czterech czynnych i jeden emerytowany policjant z drogówki są podejrzani o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za odstąpienie od karania kierowców łamiących przepisy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Podejrzani funkcjonariusze zostali zawieszeni w czynnościach. Do tej sytuacji nawiązywał komendant wojewódzki.

- Trzeba o tym mówić, aby przestrzec osoby chcące pójść podobną drogą. Naprawdę nie warto – przestrzegał Sławomir Mierzwa. - To przykre dla naszej organizacji, ale pamiętajmy, że przy takiej liczbie policjantów takie sytuacje się zdarzają – mówi komendant. Gratulował przy okazji tym stróżom prawa, którzy nie pozostali obojętni wobec przestępstw popełnianych przez kolegów, powiadamiając o tym zwierzchników.

Ewa Kułakowska

JESZCZE TROCHĘ STATYSTYKI

43 – tylu nietrzeźwych nieletnich zatrzymali szczycieńscy policjanci

8222 – liczba wystawionych mandatów

781 – tyle osób przebywało w pomieszczeniach dla zatrzymanych, w tym 298 do wytrzeźwienia

27 – liczba postępowań związanych z przestępstwami korupcyjnymi

7190 – tyle zdarzeń obsługiwali funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

12 minut – średni czas obsługi zdarzenia w Szczytnie i 26 min na terenach wiejskich.

(Dane KPP w Szczytnie za 2011 rok)