limg("13_FOTO A.JPG", "Czerwińsk nad Wisłą – gościnnie w grupie księża saletyni.

Pierwszy od prawej przewodnik ks. J. Sykulski - 1989 rok");

-1987 r.-

Po raz pierwszy pątnicy z dzisiejszego powiatu Szczytno wyruszyli samodzielnie z własnym proporcem jeszcze z Olsztyna na Jasną Górę. W poprzednim roku istniał jedynie jego prototyp przywieziony specjalnie do Radostkowa na ostatni etap pielgrzymki. Proporzec dla każdej grupy stanowi sztandar. Uzupełniony krzyżem nadaje czytelny charakter i identyfikuje pątników z grupą. Proporzec „Galindii Szczytno” wykonały siostry kapucynki ze Szczytna. Rewers przedstawiał wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na niebieskim tle, a nad nim napis „Galindia”. Brzegi proporca ozdobione były barwami narodowymi i papieskimi, natomiast awers przedstawiał herb Szczytna na żółtym tle oraz napis „Szczytno”. Przewodnikiem grupy był ks. Andrzej Krużycki. Wspomagało go dwóch kleryków, trzy dyplomowane pielęgniarki, kwatermistrzowie Sławomir Sawicki i Krzysztof Mać. Transport bezpłatnie zapewnił p. Łachacz. „Galindia Szczytno” liczyła 254 pielgrzymów, w tym 183 dziewcząt i kobiet, chłopców i mężczyzn 71. Najmłodszy pielgrzym był w wieku 11 lat. Po raz pierwszy w pieszej pielgrzymce uczestniczyło 181 osób, po raz drugi - 40 osób, po raz trzeci - 24 osoby i po raz czwarty – 9 osób. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż grupa „Galindia Szczytno” w tym roku była trzecią pod względem liczebności pielgrzymów. Cechą charakterystyczną grupy była codziennie odmawiana modlitwa różańcowa w intencji dziękczynnej za drugie nawiedzenie diecezji warmińskiej przez kopię Jasnogórskiego wizerunku Matki Boskiej.

limg("13_FOTO B.JPG", "Główny pilot pielgrzymki

ks. Andrzej Zieliński - 1988 rok");

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.