W drodze na Jasną Górę cz. III

-1990 r.-

Grupa „Galindia Szczytno” z braku miejscowego ks. przewodnika została przyłączona do „Galindii Pisz”. Prowadził ją ks. Jerzy Owsianka. Ze wspomnień pielgrzymów z dekanatu Szczytno przebijała wdzięczność dla księdza Jerzego: Przyjął nas bardzo serdecznie, czuliśmy się jak w swojej rodzimej grupie. Odnosiliśmy wrażenie, że ks. dbał o nas lepiej niż o pielgrzymów z dekanatu Pisz. Ksiądz Jerzy sam po latach wspominał: Była to dla mnie ostatnia pielgrzymka piesza do Częstochowy przed budową kościoła

i organizowaniem parafii pod wezwaniem NMP Królowej Apostołów w Ełku.

– 1991 r. –

Pielgrzymowanie w tym roku miało szczególną wymowę. Pielgrzymka Warmińska w jednej z podstawowych intencji niosła dziękczynną za nawiedzenie Jana Pawła II Warmii, w oczekiwaniu także na jego przyjazd do Częstochowy na VI Światowy Dzień Młodzieży. Ks. dziekan Józef Drążek w ogłoszeniach parafialnych odnotował: We wtorek wieczorem – 30 lipca b. r. ok. godz. 20.00 przyjdzie do parafii naszej Pielgrzymka Warmińska – udająca się do Częstochowy na spotkanie z Matką Boską i Ojcem świętym Janem Pawłem II. Serdecznie prosimy zgłaszać kwatery dla pielgrzymów. Oni chcą tylko przenocować pod dachem, umyć się i cośkolwiek zjeść. (APWN, Ogłoszenia parafialne z 28 VII 1991 r.). Stuosobowej grupie pątników „Galindii Szczytno” przewodzili diakoni z Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie: Wiesław Pątkiewicz, Zbigniew Żabiński i Tomasz Browarek.

Ks. Wiesław Pątkiewicz wspomina: Trochę mieliśmy obaw, czy ogarniemy organizacyjnie grupę. Doświadczyliśmy na początku trudności w pozyskaniu środków medycznych. Niełatwo nam było uzyskać odpowiednie nagłośnienie, czy też transport bagażów. Mimo przeciwności grupa dobrze zdała egzamin. Młodzi ludzie przeważający w grupie okazali się bardzo dojrzali religijnie i moralnie. Wyjątkowo byli rozśpiewani w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.