Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsca, o których przeciętny mieszkaniec Szczytna wciąż wie niewiele. Z myślą, by to zmienić i przybliżyć funkcjonowanie tych placówek osobom z zewnątrz, zorganizowano po raz pierwszy dzień otwarty. Podczas jego trwania nie zabrakło akcentów związanych z osobą Jana Pawła II i obchodzonymi właśnie Dniami Papieskimi.

W duchu miłosierdzia

POTRZEBA JEDNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie to placówki o szczególnym znaczeniu. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne i opuszczone znajdują w nich fachową pomoc i opiekę. Wielu mieszkańców nabywa tu umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W sobotę 21 października po raz pierwszy zorganizowano dzień otwarty DPS i ŚDS, by pokazać funkcjonowanie obu instytucji mieszkańcom Szczytna. Pierwszym punktem uroczystości była msza odpustowa ku czci św. Ojca Pio, patrona kaplicy znajdującej się w domu pomocy. Wzięli w niej udział mieszkańcy i pracownicy obu placówek wraz z rodzinami oraz przedstawiciele władz samorządowych. Mszę odprawił kapelan DPS ks. Edward Molitorys. W homilii nawiązał do obchodzonych w drugiej połowie października VI Dni Papieskich przebiegających w tym roku pod hasłem "Jan Paweł II, sługa miłosierdzia". Kapelan wiele miejsca poświęcił osobie Ojca Świętego. Przypomniał, jak wielkie znaczenie podczas trwania jego pontyfikatu miał kult miłosierdzia, skierowany właśnie do ludzi szczególnie boleśnie doświadczonych przez los i pozbawionych nadziei. Mówiąc o świadectwie, jakim było całe życie Jana Pawła II, ksiądz nawiązał do głoszonych przez Papieża nauk.

- Ojciec Święty nie mówił o tym, co nas dzieli, ale mówił zawsze o tym, co nas łączy. Jakże tego zjednoczenia nam potrzeba w naszym życiu, naszym państwie i naszym samorządzie - mówił.

INTEGRACYJNE ŚWIĘTO

Po mszy pracownicy DPS i ŚDS oprowadzili gości po salach terapeutycznych i przybliżyli działalność poszczególnych pracowni, w których mieszkańcy uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych, kulinarnych i sportowych. Kolejnym punktem programu był występ zespołu "Christopher", składającego się z podopiecznych placówki oraz wspólne wykonanie hymnu DPS. Mieszkańcy domu zaprezentowali też swoje dzieła poświęcone Janowi Pawłowi II z okazji Dni Papieskich. W części artystycznej nie zabrakło też nieco lżejszego repertuaru - m.in. piosenek Czerwonych Gitar i disco polo.

- Głównym celem naszego święta była integracja mieszkańców DPS z lokalną społecznością. Chcemy uświadomić wszystkim, że przebywają u nas osoby utalentowane, wrażliwe, otwarte na świat - mówi dyrektor DPS Henryk Wilga.

Obecnie w placówce mieszka 170 osób.

(łuk)

2006.10.25