Zapowiadana w przyszłym roku podwyżka opłaty za prąd nie obejmie Urzędu Miejskiego w Szczytnie i podległych mu instytucji samorządowych. Naliczana im stawka będzie jeszcze mniejsza niż w roku bieżącym. To efekt przetargu, w którym Szczytno wystąpiło w jednej grupie z innymi samorządami i instytucjami.

W grupie taniej
Przetarg na zasilanie oświetlenia ulicznego w roku przyszłym wygrała Energa Obrót

Od kilku lat miasto Szczytno, podobnie jak inne samorządy, ogłasza przetargi na zakup energii elektrycznej. Chodzi o zasilanie Urzędu Miejskiego, szesnastu podległych jednostek, m. in. szkół, przedszkoli, biblioteki, MDK, ZGK, a także oświetlenia ulicznego. Wyniki przetargów sprawiają, że wysokość stawki za prąd z roku na rok maleje. W tym roku zmniejszyła się o 2 grosze do 0,1989 zł za 1kWh. W przyszłym samorząd szczycieński zapłaci o kolejne półtora grosza mniej, czyli 0,1840 zł. Tym razem jednak do przetargu przystąpił w jednej grupie zakupowej obejmującej inne samorządy i instytucje: Olsztyn, powiat Olsztyn, Urząd Marszałkowski, Elbląg, Ornetę, Mrągowo, Młynary, Dobre Miasto i Uniwersytet Warmiński Mazurski.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.