Już po raz dziesiąty Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku zorganizował Przegląd Kolędvi Pastorałek „Kantyczki 2019”, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Łatanej Wielkiej, Wielbarku i Zabielach oraz przedstawiciele GOK-u w Wielbarku.

W kolędowym klimacie

Laureaci przeglądu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe

We wtorek 3 grudnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku odbył się konkurs kolęd i pastorałek. Wzięło w nim udział ponad trzydziestu wykonawców, wśród których znaleźli się soliści i jeden duet. Uczestnicy przeglądu wykonywali po jednym utworze o tematyce bożonarodzeniowej – kolędę lub pastorałkę w języku polskim. Podczas konkursu „Kantyczki 2019” wręczono nagrody i upominki laureatom konkursu plastycznego pt. „Moja pocztówka świąteczna”. Do organizatora konkursu wpłynęło 68 prac uczniów z terenu gminy Wielbark.

Wszyscy uczestnicy X Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz konkursu plastycznego otrzymali dyplomy oraz nagrody.

(m)

Laureaci Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kantyczki 2019”

W kategorii klas I – III najlepsze były (od prawej): Maja Szumowska (I m.), Izabela Deptuła (II m.) i Julia Deptuła (III m.)

W kategorii klas I – III:

I miejsce – Maja Szumowska – GOK Wielbark

II miejsce – Izabela Deptuła – SP Wielbark

III miejsce – Julia Deptuła

– SP Łatana Wielka

W kategorii Klas IV-VI:

I miejsce – Karolina Pucińska – GOK Wielbark

II miejsce – Malwina Burdyńska - GOK Wielbark

II miejsce – Oliwia Stań

– GOK Wielbark

III miejsce– Nikodem Pisarski – GOK Wielbark

W kategorii klas VII – VIII:

I miejsce: Wiktoria Dziubłowska – SP Wielbark

II miejsce: Julia Sasin – SP Wielbark

Laureaci bożonarodzeniowego konkursu plastycznego pn. „Moja pocztówka świąteczna”

W kategorii klas I-III:

I miejsce – Antoś Szepczyński – SP Wielbark

II miejsce – Ola Wasilewska - SP Wielbark

III miejsce – Zosia Borzymowska – SP Wielbark i Bartosz Kuciński – SP Zabiele

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Monika Dąbrowska – SP Łatana Wielka

II miejsce – Marcin Grącki – SP Wielbark

III miejsce – Filip Ryłka – SP Wielbark

W kategorii klas VII-VIII:

I miejsce – Lena Papajewska – SP Wielbark

II miejsce – Kornelia Orzoł – SP Wielbark

III miejsce – Hubert Miłek – SP Wielbark